Avilés

Filtros

Sede

Completo
Iván Bennasar curso dolor lumbar Centro Inspira
4 - 7 mayo 2023 | 35 horas | Grupo reducido de 16 alumnos | LISTA DE ESPERA | 530 € / 490 € antes del 15 de febrero 2023 | Avilés |
Fisioterapeutas
35 horas